Multilingual Turkish Dictionary

QAQIRIVERMƏK

QAQIRIVERMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

(ağırlıq, basma, çalma.) nədəniylə bir nərsənin qolu, qılpı, dalı, bir bölümü qırılıb, sınıb ayrılmaq.
ağacın dalı qaqırıverdi