Multilingual Turkish Dictionary

QAQLANAN

QAQLANAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

dimdiklənən. yeyilən.
sürəkli, tez tez, yeyin yeyin qaqlanan, dimdiklənən, yeyilən nərsə: qaqlacan. qaqacan