Multilingual Turkish Dictionary

QAQMAÇI

QAQMAÇI : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaşlayan. qaşçı. qabarıq süs işləyən.
gopçu. kələçi

QAQMAÇI : Arin Turkish Etimology Dictionary

süs döğən, taxan. xatəmkar