Multilingual Turkish Dictionary

QAQQANA(Q)

QAQQANA(Q) : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Qaqqıltı. Pilləkəni tit-
rətdi muştuluqçu qonşu qızın qaqqanası. R.Rza. □ Qaqqanaq çalmaq
1) qaqqıl-
damaq. Araba silkinər və cırıldayar, toyuq-cücə qaqqanaq çalıb qaqqıldaşmağa başla-
yardı. H.Sarabski; 2) qaqqıltı (qehqehe) ile gülmek.