Multilingual Turkish Dictionary

QAQQIRA

QAQQIRA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaqqalı. qaqqılı. gülünc. gülməli. ələsərik. əlsərik. məsxərə. məsqərə