Multilingual Turkish Dictionary

QAQRAMAN

QAQRAMAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaqarman > qəhrəman. bərk, sərt, iti, daynaqlı kimsə. batır. bağtur. bağatur. bağadur. (# kəvrəmən: yumşaq, səssiz, dinc olan)

QAQRAMAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaqran. qaqman. qaqan. yenən. üstün gələn. altan. qaçıran. (bərk səsin yumuşanması ilə q < > h > qahraman)