Multilingual Turkish Dictionary

RABB-ÜL ERBAB

RABB-ÜL ERBAB : Turkish Risale

Bütün sâhiblerin, terbiyecilerin Rabbi, Allah. (C.C.)

RABB-ÜL ERBAB : Ottoman Turkish

Bütün sâhiblerin, terbiyecilerin Rabbi, Allah. (C.C.)