Multilingual Turkish Dictionary

RABBI OVADIA YOSSEF

RABBI OVADIA YOSSEF : English Turkish

Haham Ovadia Yusuf, İsrail'de Shas siyasi partisinin ruhani lideri