Multilingual Turkish Dictionary

RABITALI

RABITALI : Turkish Turkish

düzgün, düzenli

RABITALI : Turkish Turkish

sözünü bilen, tutarlı, ağırbaşlı

RABITALI : Turkish German

ordentlich; zusammenhängend; anständig