Multilingual Turkish Dictionary

RABITASIZ

RABITASIZ : Turkish Turkish

düzensiz, birbirini tutmayan

RABITASIZ : Turkish Turkish

ağırbaşlı olmayan, tutarsız

RABITASIZ : Turkish Turkish

irbirine bağlı ya da tutarlı olmadan