Multilingual Turkish Dictionary

RADAR ABSORBENT MATERIAL

RADAR ABSORBENT MATERIAL : English Turkish

adar emici malzeme, RAM, radar dalgalarını küçük elektromanyetik alanlara yönlendirerek değiştiren ve objenin radardaki görüntüsünü küçülten malzeme