Multilingual Turkish Dictionary

RADARCI

RADARCI : Turkish Turkish

adar kullanan ya da radarın bakım ve onarımıyla görevli kimse