Multilingual Turkish Dictionary

RADYOAKTİF KİRLENME ÖLÇÜM CİHAZI

RADYOAKTİF KİRLENME ÖLÇÜM CİHAZI : Turkish English

n. contamination meter