Multilingual Turkish Dictionary

RAHƏVİ

RAHƏVİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. mus. Orta esrlerde Yaxın Şerqde geniş yayılmış 12 esas muğamdan biri.