Multilingual Turkish Dictionary

RAHATSIZ OLMAYIN!

RAHATSIZ OLMAYIN! : Turkish German

Sie sich nicht stören!

RAHATSIZ OLMAYIN! : Turkish French

ne vous dérangez pas