Multilingual Turkish Dictionary

RAMA

RAMA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[rus.] xüs. Her hansı bir maşının, qurğunun, mexanizmin aparıcı hissesi. Avto-mobilin (vaqonun, velosipedin) raması.

RAMA : English Turkish

n. Rama, (Hinduizm) Vişnu'nun vücut bulmuş hallerinden biri