Multilingual Turkish Dictionary

RAMGANG

RAMGANG : English Turkish

n. Uttarankal (Hindistan) eyaletinde bir nehir; Hindistan'da bulunan ulusal parkın adı