Multilingual Turkish Dictionary

RANKINE SCALE

RANKINE SCALE : English Turkish

n. Rankine ölçeği, Fahrenheıt ölçüsü ile aynı değerleri kullanan mutlak sıcaklık cetveli (suyun donma noktası
69 derece ve kaynama noktası
69 derece)