Multilingual Turkish Dictionary

RAPORT

RAPORT : Azerbaijani English Dictionary

i. report; raport vermək to report; raport qəbul etmək to receive / to hear* a report; gəlişi haqqında raport vermək to report oneself [to]

RAPORT : Turuz Farsca - Türkce

aktarış ağtarış. ötgəziş. quzariş

RAPORT : Turuz Farsca - Türkce

ayqat

RAPORT : Turuz Farsca - Türkce

ayqatı

RAPORT : Turuz Farsca - Türkce

olan quzariş.
bolanı:raportu. quzarişi

RAPORT : Turuz Farsca - Türkce

çəkə çəkit. (çəkmək). quzariş.
olayların çəkəsi.
gün çəkəsi: xəbərlərin özəti. əxbarın xulasəsi

RAPORT : Turuz Farsca - Türkce

duyduru

RAPORT : Turuz Farsca - Türkce

geçiş > keçəriş > quzariş

RAPORT : Turuz Farsca - Türkce

gəzəriş

RAPORT : Turuz Farsca - Türkce

gəzriş > qozariş (gəzib görülmüş olan nərsə)

RAPORT : Turuz Farsca - Türkce

götəriş

RAPORT : Turuz Farsca - Türkce

götrüş

RAPORT : Turuz Farsca - Türkce

öçüt (uçutmaq. köçütmək). quzariş.
raport, quzariş yazıb göndərmək: öçütləmək. (uçutmaq. köçütmək)

RAPORT : Turuz Farsca - Türkce

tutanağ

RÄPORT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[fr.]
Herbi xidmetçinin öz böyüyüne verdiyi şifahi ve ya yazılı melu-mat, xeber. Hüseyn raport verib komandi-rinə; Yönəlir katiblə iclas yerinə. M.Rahim. [Aslan]
.kiçik komandirlərin raportlarını dinləyir, yeni əmrlər verirdi. S.Veliyev.
Yuxarı, rehber teşkilatlara verilen ya-zılı ve ya şifahi melumat.