Multilingual Turkish Dictionary

RAQIN

RAQIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

xəsdə. zayıf.
saqat. götürüm.
raqın bolmaq: saqatlanmaq. xəsdə olmaq.
raqın edmək: saqatlamaq