Multilingual Turkish Dictionary

RASLAYI

RASLAYI : Arin Turkish Etimology Dictionary

rasgələ. dəğmə. düşərə. olur olmaz. nə gəlirsə. ayırmadan. seçmədən. təsadüfi. gəli.
pulun hər gəliyə əklədi bitirdi.
dəğmə kişiyə sözün açır.
dəğmə işlər yapır