Multilingual Turkish Dictionary

RASTLAŞMA

RASTLAŞMA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Rastlaşmaq"danf.is. Ağa-səfərlə rastlaşması heç də Nəcmiyə xoş gəl-mədi. Ə.Əbülhesen.

RASTLAŞMA : Turkish Turkish

astlaşmak eylemi

RASTLAŞMA : Turkish French

coïncidence [la], concours [le], conjoncture [la]