Multilingual Turkish Dictionary

SAÇIĞLIQ

SAÇIĞLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

salçalıq. cacıqlıq. ( < saçmaq).
saladlıq. çeşitli nərsələrdən düzələn soyuq yemək qoşuları, gərəkləri, vəsayili.
salaqlıq. alqınlıq. abdallıq. ənayilik.
açığlıq, qaçığlıq, qaçığlıq, saçığlıq gətirər