Multilingual Turkish Dictionary

SAÇIŞMƏK

SAÇIŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

səçişmək.
ötgürüşmək. ötrüşmək. ayrışmaq. ayırd edmək.
bölüşmək.
bu yarmaxı saçışın: bölüşün.
atışmaq.
atışmaq.
birbirinə atmaq, səpmək