Multilingual Turkish Dictionary

SAÇILIŞ

SAÇILIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

saçılım. saçılma. bölüşüm. bölüşmə. parçalanma. parçalaşım. parçaşım. paylaşım. paylaşma. ballaşım. ballaşma ( < balqamaq: bölmək). yayılım. yayılma. dağılma. dağılım. dağılış

SAÇILIŞ : Turkish Turkish

saçılmak eylemi ya da biçimi