Multilingual Turkish Dictionary

SAÇINIM

SAÇINIM : Arin Turkish Etimology Dictionary

saçınma. saçınış. yayılma. yayılış. yayılım. yayınma. yayınım. yayınış. yayınım. yayranma. yayranış. yayranım. yazılma. yazılış. yazılım. yazınma. yazınış. yazınım. dağılma. dağılış. dağılım. intişar. nəşr olma