Multilingual Turkish Dictionary

SAÇIRMAQ

SAÇIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çaşırmaq.
dağıtmaq. altüst eləmək.
özün itirmək.
ayırmaq.
o incini yaşdan saçurdu: o inci ilə göy daşı ayırdı