Multilingual Turkish Dictionary

SADDENED

SADDENED : English Turkish

adj. umutsuz, morali bozuk, mutsuz; mutsuz olmasına sebep olmuş, moralinin bozulmasına sebep olmuş