Multilingual Turkish Dictionary

SAHEL

SAHEL : English Turkish

n. Sahra Çölü'nün kuzeyinde kuzey orta Afrika'nın güneyinde yarı kurak bölge