Multilingual Turkish Dictionary

SALBIRAQ

SALBIRAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

salbarıq. ( < sal). sarğıq, sallaq, tör töküntü olan nərsə. düzənsiz. hərgələ. pinti. səlqəsiz.
salbıraq geyimli, saçlı.
salbıraq işlər.
salbarıq ev.
kitablar ötə bəri salbıraq dururdu