Multilingual Turkish Dictionary

TAĞ

TAĞ : Azerbaijani English Dictionary

i.
arch, vault;
[yemiş, xiyar və s.] bush

TAĞ : Az Turkish Farsi

ا.[عر]طاق. گنبد. فرق. محل جدا شدن گیسو و هر قسمت آن

TAG : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Qovun, qarpız, xiyar, pomidor ve s. bostan bitkilerinin yerle sürünen kolu. Pomidor tağı.
Onu Taşauzda gördüm, kefi saz; Ətirli tağlardan qovun dərərkən. S.Rüs-tem.

TAĞ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [farscadan] Bezi binaların yarım-daire şeklinde olan damı; qübbe, günbez. Hədsiz səslər bir-birinə qarışıb
hamamın tağlarına düşmüşdü.. çemenzeminli. Nəri-man kənarda dayanıb, binanın tağına bax-maq fikrində idi. Mir Celal. // Körpünün iki dayağını birleşdiren qövsşekilli hörgü. // Böyük qapıların adeten qövs şeklinde olan üst hissesi. Qəmərin nallarından qopan səs qala qapısının tağına düşüb cingildədi. çemenzeminli. // Sif. mənasında. Tavanı bu şekilde olan; tağlı. Içərişəhərdə, yuxarı ba-zarda, Qoşa karvansaranın altında tağ bir zirzəmi vardı. H.Sarabski.

TAĞ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Saçın iki yere ayrılan yeri; hemin hisselerden her biri. Əlilə tağını düzəldən za-man; Yaxından duyuldu ayaq səsləri. M.Müş-fiq. □ Tağ ayırmaq
saçı iki hisseye ayır-maq.

TAG : English Azerbaijani Turkish

1] yarlık, etiket 2] metal ucluq 3] göz, dəlik, deşik [iynədə] 4] çeynənmiş ifadə, ştamp

TAG : English Turkish Redhouse

tagtäg isim
etiket, yafta.
kovalamaca. fiil (tagged, tagging)
etiketlemek, yafta koymak.
(kovalamaca oyununda) (ebe) (başka oyuncuya) dokunmak.
(after/behind)
in arkasından gitmek/gelmek, peşine takılmak