Multilingual Turkish Dictionary

TABAŞlR

TABAŞlR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] Kimya, rezin ve s. senaye sahelerinde işledilen yumşaq ağ ehengdaşı. // Hemin ehengdaşmm yazmaq, bir şeyi ağartmaq ve s. üçün işledilen par-çası, tozu ve ya mehlulu. Divarı tabaşirlə ağartmaq.
Semyonov lövhədə tabaşirin saat mexanizmi kimi ahəngdar şəkildə taqqılda-masından dərsin necə keçdiyini müəyyənləş-dirərdi. İ.Şıxlı.
◊ Tabaşir dövrü geol.
mezozoy erasının üçüncü geoloji dövrü.