Multilingual Turkish Dictionary

TABALTAY

TABALTAY : Arin Turkish Etimology Dictionary

əbədi dünya. sonsuzluq aləmi.
sonsuzluğ. əzəli. şaman. malla