Multilingual Turkish Dictionary

TABANÇƏK

TABANÇƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

dabançək. dabankeş. dabançəkən. yayan. piyada. yaya yeriyən