Multilingual Turkish Dictionary

TABANLATIŞ

TABANLATIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dabanlatış. dabanlatma. ayaqlatma. ayaqlatış. arxalatma. arxalatış. atıvermə. atıveriş. bağlatma. bağlatış. dayatma. dayatış. dayaqlatma. dayaqlatış. söyətmə. söyətiş. söykətmə. söykətiş. köklətmə. köklətiş. sənədlətmə. sənədlətiş. yatsatma. yatsatış. yastatma. yastatış. yassatma. yassatış. yükləmə. yüklətmə. yüklətiş. endiritmə. endiritiş. təggələtmə. təggələtiş. tikitlətmə. tikitlətiş. ittikalatma. ittikalatış. isnad. isnad edmə