Multilingual Turkish Dictionary

TABANTIRIQ

TABANTIRIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dabandırıq. çarıq dabanına basılan quru ot. dabanı sağlayan tikə,