Multilingual Turkish Dictionary

TABELA

TABELA : Turkish Turkish

üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, im ya da resim bulunan, tahta, saç vb.den yapılan levha

TABELA : Turkish Turkish

hastane, yatılı okul, askeri birlik gibi toplu yemek verilen yerlerde, günlük yemek için çıkarılan erzakın türünü, miktarını gösteren çizelge

TABELA : Turkish Turkish

hastanelerde her hastanın gündelik yemek ve ilacının yazıldığı kâğıt

TABELA : Turkish English

n. signboard, facia, sign, nameplate, plaque, plaquette, shingle

TABELA : Turkish French

panneau [le], enseigne [la]