Multilingual Turkish Dictionary

TABINMAQ

TABINMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğilib quluqda durmaq. tapmaq.
qaraçaylıla uzqan illərdə dirəklərə, dağlara tapınıb durqandılar: qaraçaylılar geçən uzaq illərcə ağaclara, dağlara tapmışlar