Multilingual Turkish Dictionary

TABLAŞAMAZLIQ

TABLAŞAMAZLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

tablanamazlıq. qatlanamazlıq. qatlaşamazlıq. dayanamazlıq. dayanışamazlıq. dözəməzlik. dözəmməzlik. dözənməzlik. çəkəməzlik. çəkənməzlik. dartamazlıq. daşıyamazlıq. daşıyamazlıq. keçirəməzlik. singirəməzlik. sindirəməzlik. singirəməzlik. sındıramazlıq. sınğıramazlıq. sığqılamazlıq. səbr, təhəmmül, istiqamət edəməzlik