Multilingual Turkish Dictionary

TABLAŞAN

TABLAŞAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

tablanan. qatlanan. qatlanışan. dayanan. dayanışan. çəkən. keçirən. dartan. daşıyan. əkidən. götürən. sindirən. sındıran. sınğışan. singişən. sığıqlaşan. dözən. dözüşən. səbr, təhəmmül, istiqamət edən