Multilingual Turkish Dictionary

TABLAŞMA

TABLAŞMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

tablanma. qatlanma. qatlanışma. dayanma. dayanışma. dözmə. dözüşmə. sindirmə. sındırma. sınğışma. singişmə. sığıqlaşma. çəkmə. keçirmə. dartma. daşıma. götürmə. səbr, təhəmmül, istiqamət edmə

TABLAŞMA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Tablaşmaq"dan f.is.