Multilingual Turkish Dictionary

TABLANMAQ

TABLANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dözmək. götürmək. dayanmaq. qatlaşmaq. dayanmaq. götürmək. muqavimət, təhəmmül edmək.
bu yükü, ağrını, sözü götürmək gücdür

TABLANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

tablaşmaq.
gərəyincə olmaq. yetərli olmaq.
əzilib yassılanmaq