Multilingual Turkish Dictionary

TABTAQ

TABTAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

tabdanmış yatıq, düz, gərgin nərsə.
tapdaq yol: düz bəlli, çaşılmaz yol. el yolu. əsl caddə.
nərsədə, qarda açılan yol