Multilingual Turkish Dictionary

TAKE A BACK SEAT

TAKE A BACK SEAT : English Turkish

arka plânda kalmak, önemini yitirmek, ön plâna çıkmamak