Multilingual Turkish Dictionary

TAKEOMETRE

TAKEOMETRE : Turkish Turkish

düzlenmiş arazinin yüzölçümünü bulup planını yapmaya yarayan aygıt

TAKEOMETRE : Turkish Turkish Hukuk

Harita alma işinde kullanılan ölçü aleti