Multilingual Turkish Dictionary

TAKLA ATMAK ( YA DA KILMAK)

TAKLA ATMAK ( YA DA KILMAK) : Turkish Turkish

takla hareketini yapmak

TAKLA ATMAK ( YA DA KILMAK) : Turkish Turkish

çok sevinmek

TAKLA ATMAK ( YA DA KILMAK) : Turkish Turkish

ir kimseye yaranmak için onun hoşuna giden davranışlarda bulunmak,dalkavukluk etmek