Multilingual Turkish Dictionary

TAKOGRAF

TAKOGRAF : Turkish French

tachygraphe [le]

TAKOGRAF : Turkish Turkish Hukuk

Kara taşıtlarında hız sınırı ve diğer bazı hususları ölçüp, saptayan elektronik aygıt