Multilingual Turkish Dictionary

TALAŞQAN

TALAŞQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalaşqan. dalğaşan. dağvaşan. dağlaşan. döğüşgən. savaşçil. qavqaçı. çarpışan. vuruşqan. təpişgən

TALAŞQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalaşqan. dalqaşan. dal ba dallaşan. burqaşqan. boğuşqan. qapışqan. savaşqan. savqaşqan. qovqalaşçı. qavqalaşçı. çəkişgən. çəkişbəkişçi

TALAŞQAN : Turuz Dictionary


danışqanla dalaşqan yol yoldaşı olanmaz

TALAŞQAN : Turuz Dictionary

-kəndisiylə dalaşğan, topraq içrə barışmış

TALAŞQAN : Turuz Dictionary


danışqanla dalaşqan yol yoldaşı olanmaz

TALAŞQAN : Turuz Dictionary

-kəndisiylə dalaşğan, topraq içrə barışmış