Multilingual Turkish Dictionary

TALAQA

TALAQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < dal).
girdək. həlqə.
boşuna. boş. salqara.
dərə.
alay talaası: alay vadisi

TALAQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalağa.çubuq. sopa

TALAQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalaqa. tələkə. görümsüz. görkəmsiz. yarşıqsız. yarışıqsız. yaxışıqsız. gəlşiksiz. yoxuş. iğrənci. yaramaz. yoxumsuz. yaxımsız