Multilingual Turkish Dictionary

TALARLAMAQ

TALARLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalarlamaq.
yaralamaq. ısırmaq. dağıtmaq.
taraslamaq. darqatmaq. dağıtmaq. dərib yolmaq, yırtmaq.
yağı cərgəsin taraslayan.
çağrı qazı tarasladı.
xəstəlik onu tarasladı: əldən saldı